top

Ochrana zraku a obličeje

Zaměstnavatel musí zajistit, aby každý zaměstnanec vystavený rizikům pro zrak nebo obličej představovaným odletujícími částicemi, roztaveným kovem, kapalnými chemikáliemi, kyselými nebo zásaditými roztoky, plyny a výpary z chemikálií nebo potenciálně škodlivým světelným zářením používal odpovídající ochranu očí nebo obličeje.

TYPES_OF_PROTECTION
Bezpečnostní brýle

 

Chrání zrak pracovníka před určitými riziky v závislosti na typu brýlí. Bezpečnostní brýle se běžně používají k ochraně před nárazem a optickým zářením.

Ochranné brýle

Přiléhají těsně k okraji očí a chrání je před určitými riziky. Konfigurace zahrnují přímé a nepřímé větrání. Přímé větrání umožňuje přímé proudění vzduchu. Nepřímé větrání zabraňuje průniku kapalin anebo optického záření.

Nástavce na brýle (OTG)

Tyto bezpečnostní brýle jsou navrženy tak, aby se daly pohodlně nosit přes dioptrické brýle. Úsporná alternativa k drahým bezpečnostním dioptrickým brýlím, která může sloužit i jako ochranné brýle pro dočasné pracovníky nebo návštěvníky.

Použití: Montáž automobilů, stavebnictví, výroba, práce ve skladu.

Obličejové štíty

Chrání kromě očí i obličej nebo jeho část. Společně s obličejovými štíty je nutné používat i ochranu zraku.

Ochrana zraku při sváření

Chrání před intenzívním viditelným světlem, nebezpečným ultrafialovým a infračerveným zářením vyzařovaným během procesu svařování.

Follow us

    linkedin

Copyright 2012. Condor Protective Gear. All rights reserved.   Disclaimer