top

Chráni pred extrémne vysokými a nízkými teplotami. Určité typy použitia závisia na hmotnosti manipulovaných produktov a trvania manipulácie.

Použitie: Odlievanie hliníka, automobilový priemysel, chladiarenstvo, tlakové vstrekovanie, výroba ocele, razenie.

Follow us

    linkedin

Copyright 2012. Condor Protective Gear. All rights reserved.   Disclaimer