top

Chráni pred namáhaním rúk, prstov a paží tým, že obmedzujú vplyv vibrácií a nárazov od náradia a zariadení. 

Použitie: Montáž automobilov, stavebníctvo, výroba, práca v sklade.

Follow us

    linkedin

Copyright 2012. Condor Protective Gear. All rights reserved.   Disclaimer